Пал Дечов

Рођен у Скореновцу (Ковин) 1951. године
Дипломирао на Академији уметности у Новом Саду , а постдипломске студије на Факултету ликовних уметности у Београду. Члан УЛУВ-а од 1981. године.
Живи и ради у Опову