Крунослав Керн

Рођен у Славонском Броду 1935. године
Дипломирао на Педагошком факултету ликовни смер у Ријеци. Члан ХДЛУ-а од 1969. године.
Умро у Славонском Броду 1992. године