Емило Ал. Костић

Рођен у Деспотовцу 1933. године
Академију ликовних уметности завршио у Београду.
Члан УЛУС-а. Живи и ради у Београду.