Грујица Лазаревић

Рођен у Рудовцима (Лазаревац) 1935. године
Школу за примењену уметност завршио у Нишу. Вишу педагошку школу ликовни смер завршио у Београду, а Педагошки факултет у Ријеци.Члан УЛУС-а од 1971. године.Живео и радио у Чачку.Умро 2003. године у Чачку.