Милорад Маравић

Рођен у Гомирју (Горски Котар) 1938. године
Завршио I степен Правног факултета у Београду. Сликарство учио самостално.Члан УЛУС-а од 1971. године.Живи и ради у Краљеву.