Ђорђе Симић

Рођен у Београду 1942. године
Завршио Педагошку школу ликовни одсек у Београду 1962.Члан УЛУС-а од 1971. године.
Живи и ради у Краљеву.