Данило Банић

Рођен у Мекињару (Лика) 1933. године
Вишу педагошку школу ликовни смер завршио у Новом Саду 1968. године
Живи и ради у Крчедину