Ђурђа Вилагош

Рођена у Славонском Броду
Дипломирала на Педагошком Факултету у Ријеци.
Живи и ради у Славонском Броду