Прва галерија акварела
Пећиначка 40
11237 Београд-Батајница
Република Србија

galerija.akvarela@gmail.com
www.galerija-a.com

ПОЗИВНО ПИСМО

ЧЕТВРТОГ БИЈЕНАЛА АКВАРЕЛА, БЕОГРАД 2016.

Током последњих деветнаест година рада галерије mini logo створио се под њеним окриљем круг уважених сликара и круг искрених поклоника акварелних слика, спојених доживљајем лепоте истанчаног умећа. У знак неговања тог заједништва и развоја наклоњености према овој коренитој сликарској техници, галерија mini logo жели, почев од 2010. године, да покрене организацију међународног Бијенала акварела. Свесни тежине и значаја реализације овакве манифестације определило нас је схватање да не постоје велике и мале галерије, нити је важно где се оне налазе, постоји надасве, оно што се у њима остварује и догaђа. Са осећањем части и захвалности уздамо се у вашу помоћ и разумевање.

Успели смо да уз Велику помоћ уметника организујемо Први међународни Бијенале акварела 2010, који је окупио и представио 56 аутора из 16 земаља, Други међународни Бијенале окупио 97 аутора из 22 земље,a Трећи међународни Бијенале 97 аутора из 25 земаља. И за Четврти међународни Бијенале акварела остаје то што се ви аутори одричете послатих радова. Неподржавање институција државе и велики финансијски издаци организовања овакве манифестације (каталог, награде,...) онемогућавају нас да то променимо. Наставак овог пројекта и подизање квалитета Бијенала зависи само од Вас и нас.

У име галерије mini logo
Власник: Пеђа Аћимовић
Историчар уметности: Драгомир Тодоровић

ПРАВИЛНИК ЧЕТВРТОГ МЕЂУНАРОДНОГ БИЈЕНАЛА АКВАРЕЛА

члан 1

Организатор Четвртог мећународног бијенала акварела је Галерија mini logo

члан 2

Службени језици бијенала су српски (ћирилично писмо) и енглески.

члан 3

Отварање изложбе предвиђено је за 15. мај 2016. године у Галерији акварела mini logo Пећиначка 40, 11273 Београд, Република Србија

члан 4

Изложба ће трајати два месеца и за то време обићи друге галерије и градове.

члан 5

Конкурс је отворен за све уметнике који прихватају услове учешћа. Уметници задржавају потпуну слободу избора теме. За излагање ће бити прихваћени само оргинални радови настали у последње две године. Уметници конкуришу са највише два рада.

члан 6

Димензије акварeла могу бити 30x20цм, 30x30цм или 30x40цм
(висина мора бити 30цм)

члан 7

Радови треба да буду потписани и неопремљени у листу са попуњеним обрасцем о подацима дела и аутора.

члан 8

Пријаве на конкурс подносе се на формулару који може да се добије од организатора , електронском поштом са адресe galerija.akvarela@gmail.com или да се скине са сајта www.galerija-a.com
Oрганизатор признаје и фотокопирани формулар.

члан 9

Формулар и образац попунити читко, штампаним словима са свим траженим подацима. Подаци ће бити употребљени за каталог Бијенала.

члан 10

Контакт са уметницима обављаће се путем телефона
00 381 11 848 00 88 , 00 381 65 848 00 88 или
galerija.akvarela@gmail.com.

члан 11

Пријављивање за Четврти међународни Бијенале акварела ће се обавити у две фазе.
Прва фаза- послати фотографије акварела и кратку биографију путем e-mail-a до 31. 12. 2015.
Друга фаза - аутори који буду изабрани од стране селекционе комисије биће обавештени
о учешћу на Четвртом међународном Бијеналу акварела најкасније до 15. 01. 2016.

члан 12

Радови,формулар и образац достављају се најкасније до 15.02.2016. године лично или на адресу
Галерија mini logo Пеђа Аћимовић
Пећиначка 40, 11273 Београд,
Република Србија

члан 13

Наградни фонд Бијенала је 2300€ и то
Прва награда стручног жирија 1000€
Друга награда стручног жирија 500€
Трећа награда стручног жирија 300€
Награда публике 500€

члан 14

Награђени имају могућност самосталне изложбе у галерији mini logo наредне године.

члан 15

Одлуку о наградама донеће стручни жири.

члан 16

Организатор ће публиковати каталог уз пратећи CD са по једном репродукцијом рада сваког аутора. Аутор се одричу права накнаде за репродуковање рада у каталогу, као и за пропаганду изложбе у најширем смислу. Сваки излагач добиће примерак каталога без новчане надокнаде.

члан 17

Учесници не плаћају партиципацију за учешће већ сви послати радови који прођу селекцију остају у власништву организатора и биће објављени на сајту www.galerija-a.com

члан 18

Потписивањем Формулара аутор прихвата све наведене одредбе Правилника четвртог међународног Бијенала акварела.

adobe
preuzmi
adobe
carregar
adobe
descargar
adobe
скачать
adobe
télécharger

bijenale

Gallery Art Council